Vína

Výber vín z firmy VVD Dvory nad Žitavou. Sú výsledkom spojenia tradícií, modernej technológie, umenia a citu vinohradníka a vinára.

Na výrobu vín sa spracováva hrozno výlučne z lokality Viničný vrch, ktorá sa rozprestiera na rozhraní katastrálnych území Branova, Semerova a Dvorov nad Žitavou. Táto lokalita je súčasťou Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti, ktorá je najteplejšou a najslnečnejšou vinohradníckou oblasťou Slovenska. Viničný vrch sa nachádza na najvyššom bode katastra obce Dvory nad Žitavou. Je tu vysadených 22 odrôd viniča hroznorodého.